Formularer

Indmeldelse, transportafregning og indsendelse af abstracts

Indmeldelse i DAREMUS

Såfremt du ønsker at blive medlem af DAREMUS kan du læse om hvordan ved at trykke på følgende link:

Indsendelse af Abstracts

Skal du indsende abstract til et møde, benyt da nedenstående mailadresse:
skleroseforskning@gmail.com

Alle abstracts bedes udarbejdet efter følgende retningslinjer:

Abstracts og præsentationer bedømmes efter følgende kriterier, der vægtes ligeligt: Originalitet, forskningsmæssig relevans, metode, resultater, læsbarhed/præsentation.

Indsendelse af case-præsentation

Skal du indsende case-præsentation til et møde, benyt da nedenstående mailadresse:
skleroseforskning@gmail.com

Case-præsentation bedes udarbejdet efter følgende retningslinjer: