Formularer

Indmeldelse, transportafregning og indsendelse af abstracts

Indmeldelse i DAREMUS

Såfremt du ønsker at blive medlem af DAREMUS kan du læse om hvordan ved at trykke på følgende link:

Indsendelse af Abstracts

Skal du indsende abstract til et møde, benyt da nedenstående mailadresse:
skleroseforskning@gmail.com

Alle abstracts bedes udarbejdet efter følgende retningslinjer:

  • In Danish DAREMUS abstract form feb 2021
  • In English Abstract form 2021 (UK)

Abstracts og præsentationer bedømmes efter følgende kriterier, der vægtes ligeligt: Originalitet, forskningsmæssig relevans, metode, resultater, læsbarhed/præsentation.

Rejseomkostninger

Har du som medlem haft udlæg i forbindelse med et videnskabeligt møde, har du mulighed for at udfylde denne rejseomkostningsformular mhp. refusion af en del af transportudgiften.

Alle abstracts bedes udarbejdet efter følgende retningslinjer:Formularen bedes sendt til den tilmeldingsansvarlige sekretær Pia Maria.