Bestyrelsen 2024

Kontaktinformationer på bestyrelsesmedlemmerne

Melinda Magyari

Overlæge, PhD, Klinisk forskningslektor
Leder af Det Danske Scleroseregister, formand for bestyrelsen

Dansk Multipel Sklerose Center
Neurologisk afdeling
Rigshospitalet
Valdemar Hansens Vej 13,
2600 Glostrup


Mail:
melinda.magyari.01@regionh.dk

Ulrik Dalgas

Professor, sekretær for bestyrelsen


Idrætsvidenskab
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Dalgas Avenue 4,
8000 Aarhus C


Mail:
dalgas@ph.au.dk

Jeppe Romme
Christensen

Overlæge, PhD, ansvarlig for DAREMUS’ hjemmeside

Dansk Multipel Sklerose Center
Neurologisk afdeling
Rigshospitalet
Valdemar Hansens Vej 13,
2600 Glostrup

Mail:
jeppe.romme.christensen@regionh.dk

Tobias Sejbæk

Neurolog og forskningsleder,
kasserer i bestyrelsen

Skleroseklinikken
Neurologisk afdeling
Sydvestjysk Sygehus
Syddansk Universitetshospital

Mail:
tobias.sejbaek@rsyd.dk

Zsolt Illes

Professor, overlæge,
medlemsansvarlig

Neurologisk afdeling
Odense Universitetshospital
Syddansk Universitet


Mail:
zsolt.illes@rsyd.dk