Bestyrelsen 2022

Kontaktinformationer på bestyrelsesmedlemmerne

Jeppe Romme
Christensen

Afdelingslæge, PhD,
formand for bestyrelsen

Dansk Multipel Sklerose Center
Neurologisk afdeling
Rigshospitalet
Valdemar Hansens Vej 13,
2600 Glostrup

Mail:
jeppe.romme.christensen@regionh.dk

Ulrik Dalgas

Professor, sekretær for bestyrelsen

Idrætsvidenskab
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Dalgas Avenue 4,
8000 Aarhus C
Mail:
dalgas@ph.au.dk

Melinda Magyari

Overlæge, PhD, Klinisk forskningslektor
Leder af Det Danske Scleroseregister, medlemsansvarlig og ansvarlig for hjemmesiden

Dansk Multipel Sklerose Center
Neurologisk afdeling
Rigshospitalet
Valdemar Hansens Vej 13,
2600 Glostrup

Mail:
melinda.magyari.01@regionh.dk

Tobias Sejbæk

Neurolog og forskningsleder,
kasserer i bestyrelsen

Skleroseklinikken
Neurologisk afdeling
Sydvestjysk Sygehus
Syddansk Universitetshospital

Mail:
tobias.sejbaek@rsyd.dk

Zsolt Illes

Professor, overlæge,
ansvarlig for sponsorater

Neurologisk afdeling
Odense Universitetshospital
Syddansk Universitet


Mail:
zsolt.illes@rsyd.dk